I.K.O. Nakamura zorganizuje seminarium w Montrealu i Chicago – przez trzy dni od 26 do 28 października. Daihyo Masanaga Nakamura poprowadzi w Montrealu, które organizuje Shihan Pierre Cataford, natomiast Shihan Piotr Sawicki poprowadzi seminarium w Chicago.

„Podwójne seminarium” ma na celu planowanie strategiczne na obecność I.K.O. Nakamura w Ameryce Północnej.