Struktury IKO Nakamura w Polsce tworzą i będą budować kluby:

– Sport Club Karate Białystok reprezentowany przez Shihan Piotra Sawickiego
Zakopiański Klub Karate Kyokushin reprezentowany przez Shihan Włodzimierza Weselskiego
Limanowski Klub Karate Kyokushin reprezentowany przez Shihan Zbigniewa Golińskiego

Osu!